Olaf Johan Paulsen Møklebust

Born:Oct 20 1893 In:  Bergen
Died:1985 (at age ‎~92‏)
Info
Events
Timeline

Photos

Show all (2)  |  Slideshow 

Immediate family

Anna Jakobsdatter Hyljarås
His wife
Gerda Jacoba Paulsen (Hille)
His daughter
Ågot Konstanse Paulsen
His daughter
Håkon Paulsen
His son
Olaf Johan Paulsen
His son
Asbjørn Kjell Paulsen
His son
Lillemor Paulsen
His daughter
Einar Paulsen ( Er ELDSTE BARN )
His son
Einar Paulsen
His son
Osken/Oscar Paulsen
His son
Gullikk Paulsen
His son
Paul/Pål Kornelius Andersen Møkkelbust
His father
Inga (Ingeborg ) Baltazarsdatter Myklebust Langenæs
His mother
Anders Paulsen Møklebust
His brother
Bertel Paulsen Møklebust
His brother
Ingeborg Marie Paulsen Møklebust
His sister
Olga Jensine Paulsen Møklebust
His sister
  

Work

Tegnet og bygget gamle Brann Stadion
 Bergen
 Ågotnes,Sotra v/Bergen
Ferdighusfabrikken Namtvedt

Biography

 

Inga Baltazarsdatter Myklebust Langenæs  ( mor til Olaf J.Paulsen)

 

Født:

1859

 Ytre Holmedal

 

Død:

1912 (i en alder av ~53)

 

 

Begivenheter i Inga Baltazarsdatter liv:

Fødsel

Ytre Holmedal

1859

1882

Ekteskap til: Paul/Pål Kornelius Andersen Møkkelbust

Domkirken i Bergen

30/8.1882

1883

Alder ~24 

Fødselsdato sønn: Anders Paulsen Møklebust

7. mar 1883

1885

Alder ~26

 Fødselsdato sønn: Bertel Paulsen Møklebust

23. mai 1885

1888

Alder ~29

 Fødselsdato datter: Ingeborg Marie Paulsen Møklebust

20. sep 1888

1891

Alder ~32

 Fødselsdato datter: Olga Jensine Paulsen Møklebust

20. jan 1891

1891

Alder ~32

 Dødsdato datter: Olga Jensine Paulsen Møklebust

21. mar 1891

1893

Alder ~34

Fødselsdato sønn: Olaf Johan Paulsen Møklebust

Bergen

20. okt 1893

Faren var fra Bryggja i Nordfjord

1912

Alder ~53

 Død

Årsak: Aorta-aneurisme, aortaaneurisme, lokalisert utvidelse av aortas tverrsnitt ved at veggen gir etter for blodtrykket og buler ut som en tynnvegget ballong. Et aneurisme oppstår der hvor karveggen er svekket av sykdom eller skade. Den vanligste årsaken til aorta-aneurisme er aterosklerose. Hvis aneurismet brister, oppstår det en livstruende blødning.

1912

 

 

Paul/Pål Kornelius Andersen Møkkelbust

Hennes mann

Anders Paulsen Møklebust

Hennes sønn

Bertel Paulsen Møklebust

Hennes sønn

Ingeborg Marie Paulsen Møklebust

Hennes datter

Olga Jensine Paulsen Møklebust

Hennes datter

 

Olaf Johan Paulsen Møklebust

Hennes sønn

 

Balzar Madsen Madss Madsen

Hennes far

Anne Marie Arnesdatter

Hennes mor

 

Mannen Paul var skomakersvenn.

Døpt 20/2.1859.

Oppkalt etter sin morfar.

Dro til Bergen og giftet seg der 30/8.1882.

 Inga, dro fra Fjaler til Bergen 18/7.1882. Inga var da 2 mnd på vei med Anders som ble født 7/3.1883

( Var Paul i Fjaler og traff Inga,FØR de kom til Bergen,og siden giftet seg der?....)

Inga var IKKE sammen med foreldrene i 1877 i folketellingen for de.

I 1875 bodde Paul på Møklebostad gård og hjalp faren sin,var da ugift,16 år gammel

 

Biografi  

Olaf Johan ( sønnen ) og barna hadde tøff barndom og oppvekst. Moren Inga, jobbet på vinmonopolet i Bergen,og ble alkoholiker.

Olaf  kom på fosterhjem  "udsatt av Bergen kommune", til en enke på Askøy ,Barbu Olsdatter F.1846., som var husenke. Hun hadde to ugifte sønner og en ugift datter da ( 1.Andreas Larsen F.1874, yrke; kornmøllearbeider.   2. Lars Larsen F.1886   3. Bertine Larsdatter F.1880 ) Olaf kom til denne familien i 1900, da han var 7 år .Mest sannsynlig kom hans begge brødre til samme gård. De oppgis med forskjellige etternavn. ( farens fornavn Poul/Pål = Paulsen etternavnet, Andersen,etter Pauls mellomnavn Anders(en),Møklebust(Myklebust) etter gården Paul er født på i Bryggja,Nordfjord.)

 

Folketellingen for 1900 sier at moren Inga da var "træktøs",og hun kom da på "Bergen Tvangsarbeidsanstalt" .( pga fattigdom?) Adr; Allehelgensgade nr 3, våningshus, bagbygning,extrahus nr 2. ( det mørke huset til venstre på bildet)

 

Bergens tvangsarbeidsanstalt

 

 

Bergens tvangsarbeidsanstalt lå i det store mørke murbygget til venstre, tidligere Allehelgens gate 3. Fotografi fra omkring 1900. Fotograf: Ukjent. Arkivet etter Formannskapet, Bergen Byarkiv.

Bergens tvangsarbeidsanstalt, ble fra 1845 drevet i henhold til den nye fattigloven som var vedtatt samme år, og som innebar at tiggere kunne dømmes til tvangsarbeid og at politiet endog uten dom kunne anbringe løsgjengere i slik forvaring. Bergen hadde allerede fra 1744 hatt en tvangsarbeidsanstalt for voksne (Manufakturhuset), og i 1814 gikk byens fattigvesen til innkjøp av en bygning i Allehelgens gate 3 for å bruke den til sysselsetting av arbeidsløse. Denne virksomheten fortsatte til 1835, da bygningen ble tatt i bruk som bolig for «almisselemmer»; senere ble den i et par år brukt som «bespisningsinnretning», og fra 1841 som tvangsarbeidsanstalt, altså flere år før den nye fattigloven ble vedtatt.

Den gamle bygningen ble revet 1850 og erstattet av en ny trebygning, som 1865 fikk et større murtilbygg i fronten (ark. Fredrik Hannibal Stockfleth). Anstalten var kombinert med sykehjem for kronisk syke og hjem for personer som var for svakelige til å forsørge seg selv, dessuten hospital for venerisk syke. Driften av tvangsarbeidsanstalter ble statens ansvar fra 1907, og institusjonen i Bergen ble nedlagt i 1912; pleiepasientene ble overført til Bergens kommunale alders- og pleiehjem, som fikk lokaler i det tidligere sykehuset på Engen (Det gamle sykehus). Bygningen i Allehelgens gate ble overtatt av Magistraten og ulike kommunale kontorer, og fungerte fra 1916 som politikammer til den ble revet 1965/66 for å gi plass til Sentrum Folkets Hus, som har adresse til Allehelgens gate 5.

I 1885 bodde Paul og konen Inga B.Møklebust ,sønnene Anders F.1883  og Bertel F.1885 i 3,e etasje i Nordre Stenkjellersmug nr 6 B i Bergen (gårdsnr 23-60a).

I 1891 bodde Paul og konen med barna Anders, Bertel og Ingeborg i Skrivergården 3 i Bergen.

I 1900 bodde Ingeborg hos onkelen (farens bror; Jetmund Andersen Myklebust F.1862) på gården Myklebust på Bryggja , og var da adoptert av han. Da ble Olav plasert på fosterhjem på Askøy 7 år gammel.

I 1910, bodde Anders Paulsen i Tinn herred,med bosted;Vemok matr 133/løpenr 1

 

DISSE SØSKENE fikk Marits farfar; Olaf Johan Paulsen F.26/9 ( og nevnt 20/10) 1893,døpte 14/10.1894 Bergen.Bodde på Haugland i 1900 på Askøy som fosterbarn hos fam der. Komf; 4/10.1908 med anmerkning i komf "Komfirmasjons-kristendoms-kunnskap ;"Meget Godt". Koppervaksine 3/7.1896.

( Brødrene Anders,Bertel og Olaf var alle på gården "Haugland" på Askøy, og ble ev oppdradd hos samme familie. )

 

 1.) Anders F.7/3.1883,døpt 23/3.1883 Sandviken i  Bergen .død ugift uten barn .Bo;Haugland Askøy.Komf;3/10.1897  . Koppervaksine; 3/7.1896. Han bodde også hos Olav og konen Anna på Morland.

2.) Bertel Paulsen Møklebust 2 F.23/5.1885 Bergen . Dåp 7/6.1885. Korskirken Bergen. Bodde Haugland Askøy. Komf;1/10.1899. Koppervaksine; 3/6.1896. ( nevnt med etternavnet Paulsen i 1900-folketellingen,og jobbet da som 15-åring som "indbærsgutt ved Bergen Glassverk Nordre Bolig matr nr 19/løpenr 2 med familiestilling "fl" og ugift. I folketellingen for 1910 står han oppført som Møklebust i etternavn,er ugift,og jobber som "løsarbeider"( er freelancer). I 1900, står han oppført som at han bor i Bakkegaten 3 i Sandviken,, hus eid av "Frelsesarmeens lokale våningshus herbærge for menn".-Døde ugift,uten barn.

3.) Ingeborg Marie Paulsdatter F.20/9.1888 i Bergen, døpt 14/10.1894.Komf; 13/9.1903 i Rugsund i Davik. Anmerkning i komfirmasjonen;"Komfirmasjons-kristendomskunnskap; "Meget Godt".Koppervaksine; 3/7.1896. Bodde;Myklebust. Ble adoptert til sin onkel Jetmund Andersen som var F.1862 som var gårdsbruker og snekker. (Dette var i 1900  , da Inga deres mor var trektøs i Bergen,og broren Olaf kom på fosterhjem på Askøy) Han var gift med Anna Torleivsdatter F.1868. ( de hadde barna 1.Arnfinn Jetmundsen F.1894   2.Thorleiv Jetmundson F.1898.- De bodde på GÅRDEN MYKLEBOSTAD ØVRE,matr nr. 116/løpenr 2 i Daviken Herred,Bryggja i Nordfjord ,sammen med Anders Olsen F.1827 og konen hans Martha Olsdatter F.1829 ,han var føderådsmann og i 1900 var da konen Marthe syk føderådskone,-og foreldre til Jetmund Andersen. De var i alt 8 personer i husholdet da. )

Hun ble komfirmert 20/6.1896 og Døde 21/12.1943.(begr. Haukeland,Møllendahl, felt 000, rad 7, gravnr 32.)

Hun ble gift 10/10.1914 med Fredrik Severin Bernson,F.1894 D.1966. Hun var tjenestepike på Nevegården. Mannen var lagerarbeider i Skuteviksveien 50 Bergen.Hun fikk en datter Solveig F.19/9.1918 som ble gift med Einar Johannessen.Hun døde 4/10.1994.  Solveig fikk en sønn . Han var gift med Anna Torleivsdatter F.1868. ( de hadde barna 1.Arnfinn Jetmundsen F.1894   2.Thorleiv Jetmundson F.1898.- De bodde på GÅRDEN MYKLEBOSTAD ØVRE,matr nr. 116/løpenr 2 i Daviken Herred,Bryggja i Nordfjord ,sammen med Anders Olsen F.1827 og konen hans Martha Olsdatter F.1829 ,han var føderådsmann og i 1900 var da konen Marthe syk føderådskone,-og foreldre til Jetmund Andersen. De var i alt 8 personer i husholdet da

4.) Olga Jensine Paulsdatter Møklebust F.20/1.1891 døpt 26/2,1891  D.21/3.1891 ( Bodde;Solheim Bergen)

 

# I følge et skriv fra BERGEN POLITIKAMMER datert 14/3.1883 ( 7 dager etter at første barnet Anders ble født ), signert av M.C.Maltsing , står det følgende ;

 

" Skomakersvend Poul Andersen Møklebust forklarer , at han er 24 år gammel og født på gården Møklebust i Davigens prestegjeld av foreldrene gårdsmann Anders Olsen og hustru Ingeborg Paulsdatter, av hvilke kun faderen er i live,og gjengift og bor på nevnte gård. Komfirmert 15 år gammel i Reigsund kirke. 17 1/2 år gammel reiste han til Bergen og kom i skomakerlære hos skomaker Netheim i "Kalmarhareen"(?), hos hvem han var i 4 år,så arbeide han hos skomager Jensen ved Nøstet i 3 måneder og bodde i den tid hos Handelsmann Nils Monsen sammestedes, derpå arbeide han hos skomager Samuelsen på Sandvigsveien i 4 måneder,og bodde i den tid hos Lasse Hansen på Øvregaten. Senere har han vært fra og av .Og er dels hos nåværende Lasse Hansen  og hvet dels hos snekker Gundersen i Skostrædet, inntil boet han ved St.Hans tider f.t ( forige år?) inntrådte ekteskap med pigen Inga baltzarsdatter Langenæs med hvem han har avlet et drengebarn (Anders F.7/3.1883). Han har siden han ble gift ( da var Inga 2 mnd på vei med Anders), ( bod 18 KR 64 ?), hvor han i går ble innlagt på sykehuset for venerisk sygdom.". ( slutt sitat .)

 

# Sønnen Olaf er som 17åring å finne på Bildøy i Fjell kommune på Sotra, hos en familie,der han er "tjener" som gårdsgutt og fisker.( Hos; Anders Andersen F.1877 Fjell Gårdsbruker, fisker og snekker. Olaf var en av fire tjenere på gården "Bildøen",matr nr 34/ løpenr 5.)

Folketellingen fra 1891 for Bergen viser at familien bodde i "Skrivergården 3"  da,og inneholdt ;

Paul Andersen Møklebust, stilling SH,skomakersvend,gift,og F.1859 & konen Inga Langenæs Møklebust, sønnene Anders Poulson Møklebust F.1882 i Bergen skomakerdreng, og broren Bertel Paulson Møklebust F.1884 i Bergen,skomagersvend, og søsteren Ingeborg Martha Paulsdatter Møklebust F.1888 Bergen

 

Olaf kjøpte gården på Morland på Sotra.

Han giftet seg igjen med Jenny,etter Anna døde i 1968.

Olaf fikk disse barna med Anna jakobsdtr Hyljarås ;

 

1. Olaf F.6/1.1930 D.18/12.2011, gift med Inger Helgesen F.1932

2. Håkon F.21/2.1926 D.5/2.1979, gift med Magnhild Hole

3. Gerda F.22/2.1918 gift med Egil Hille

4. Ågot F. 1/11.1924  D.23/8.2004 ,gift med Erling Strømmen

6. Gullik D. 18 år gammel

7. Oscar D.1957 gift med Henny

8. EinarD. i flyangrep på Holen skole i 2;e verdenskrig 1943

9. Lillemor D.ca 1 år gammel

10. ASBJØRN F.16/6.1935 D. 17/11.2013, gift med AIDA Ingunn Rasmussen aug.1955, F.14/6.1935 D.19/12.2004

 

11. Oscar ( var eldste sønn,som døde ung)

 

Ancestor search:
Search

Download our exceptional genealogy software for free

Fun & simple to use
Imports your GEDCOM files easily
Smart Matching™ technology
Supports 40 languages