Major Nicolaus Michelsen Ringkjøbing

Born:Before 1630 In:  Ringkøbing, Midtjylland, Danmark
Died:1693 In:  Fenes, Bodin, Bodø, Nordland
Info
Events
Timeline

Immediate family

Sofie Thygesdatter (Ringkjøbing)
His wife
Elisabet Nicolaisdatter Ringkjøbing
His daughter
Agatha Nicolaisdatter Ringkjøbing
His daughter
Elsebe Nicolaisdatter Ringkjøbing (Jensen)
His daughter
Klokker Thomas Nicolaisen Ringkjøbing
His son
Christen Nicolaisen Ringkjøbing
His son
Michel Ringkjøbing
His father
Karen Michelsdatter Ringkjøbing
His sister
Res.kap. i Skien Povel Michelsen Ringkjøbing
His brother

Work

Major
From Oct 1 1645
 Tunsbergske eskadron, Tønsberg, Vestfold

Source citations

Page: 64, Skien
Confidence: Direct and primary evidence
Date: 2012
Citation text:
Omtales som marjor i datteren Elisabeth sin dåp.
Confidence: Secondary evidence
Date: 2012
Citation text:
Sønn 2 av 2 etter Michel Ringkøbing
Source: nermo.org
Confidence: Secondary evidence
Date: Jan 2013
Citation text:

ABT 1630 - AFT ER 1693

  • RESIDENCE: Bosatt i Skien, fra 1672: Elstad (ikke Fenes), Bodin (ca. 1680)
  • OCCUPATION: Major (kapteinløytnant i 1645 ?)
  • BIRTH: ABT 1630, (?) Skien, TM ?
  • DEATH: AFT ER 1693, (ca. 1684 ?) Elstad, Bodin, NO
  • EVENT: 1686, Familien hadde da flyttet fra gården Elstad
  • EVENT: 16 Mar 1693, Nevnes på tinget i Flakstad, Lofotoen, NO
Her er det også en datter med navn Karen som ikke var kjent for meg.
Confidence: Direct and primary evidence
Date: Jan 2013
Citation text:
Fant ikke bryllupet til Nicolaus og Sofie i Telemark. Kirkeboka går fra des. 1659.
Confidence: Direct and primary evidence
Date: Jan 2013
Citation text:
Militærbiografi for norske offiserer 1628-1814
Confidence: Direct and primary evidence
Date: Jan 2013
Citation text:
Navnet Major Nicolai Ring Kiøbing er nevnt blandt flere andre navn fra tinget i Lofoten. 
Confidence: Secondary evidence
Date: Jan 2012
Date: Nov 21 2013
Citation text:
Lagt til ved å bekrefte et Smart Match-treff. Han har dette under Biografi: Died while participating at the "Tinget" (Legislative gathering) in Flakstad, Lofoten, Norway Nov, 7, 1693

Biography

http://www.boslekt.com/html/notater/ni21337.htm

Nicolai Ringkjøbing også kjent som Hr. Major Ringkjøbing f. Bef 1640, yrke: Hofmand, g. Sophia Tygesdatter, f. Abt 1640. Nicolai døde Aft 1684. 
  
"Navnet Ringkjøb (eller Ringkiøbing) er meget gammelt i Nordland. Slægtens første Mand deroppe siges at være "Hr. Major Ringkiøbing", som boede paa Fenæs i Bodin omkr. 1680; han levede endnu i 1684, men omtales som død i 1685. En søn af ham var vistnok den "Thomas Ringkiøbing" (f. 1673), som i 1701 var "Hofmand" (dvs Kontorbetjent) hos Lagmand Fredr. Henr. Schønnebøl i Stegen; nogle aar efter sees "Thommes Ringkjøbing" boende paa Vinje i Gimsø, hvor han var endnu i 1718. Senere har slægten holdt sig væsentlig i Lofoten og Vesteraalen, hvorfra den udbredte sig til Bergen.-" Kilde: Wilhelmine Brandt: "Slægten Benkestok s. 132" 
  
"Nicolaus RINGKJØBING, eller Nicolai som jeg har valgt å kalle ham, hører vi om første gang i 1645. Da er han kapteinløytnant i Tønsberg. Senere var han plassert ved flere andre festningsverk og regimenter fram til han avslutter sin karriere som landmajor utenfor Bodø en gang etter 1688. Det er i Ovenstads militærbiografier han først nevnes som kapteinløytnant, men i en søknad Nicolai sendte til kong Christian V i 1681 sier han at han har tjent i 27 år i gradene fra sersjant til major. Men etter siste kongeskiftet (1670) fikk han ikke konfirmasjon på bestallingen som major. Det har ikke latt seg gjøre å finne ut noe om perioden før 1645 hverken i norske eller danske arkiver. Første gang jeg har sett Nicolai Ringkjøbing i kirkelige skifter kan jeg takke Jan Christensen og hans Skien Genealogiske Side for. 
  
Sophie Thomasdatter Ringkjøb, datter til ovennevnte, giftet seg med en Enoch Christensen Ringkjøb. Enoch hadde en bror som het Robert Christensen Ringkjøb. Robert drev med jektefart for gårdene i Sydalen i nåværende Vågan kommune. Christen Ringkjøb er antageligvis en annen sønn av Nicolai." 
  
"Denne "Hr Major Ringkjøping" er den Nicolai Ringkjøbing som jeg jobber med. Han er sist nevnt i kildene i 1688. På lagtinget på Steigen 24. april 1688 "presenterer" major Nicolaus Ringkiøbing seg for retten og spør almuen om de iche hannem noget lidelig udj told aarlig giffue wille, siden han hadde vært deres landmajor. Nicolaus bad altså om en årlig ytelse, og det heter videre at han trengte slik støtte til "kone og barns underholdning", og at han håpet an hannem iche sligt slet abschiære, mens komme hannem til hielp. Men ingen gaf der paa føje Suar denne gang. Folk klaget istedet over at de ikke en gang greide å skaffe så mye penger at de hadde til å betale skattene med. Men en del av "betjentene" - vel lokale embetsmenn - lovet å meddeele hamb noget når Nicolaus "besøkte dem i deres hus". 
  
Avsnittet er hentet fra siste bind av Bodin bygdebok." 
  
Kilde: Einar Agersborg Mentzen 
******************************* 


Nicolaus Ringkiøbing, født i Ringkøbing i Danmark, død ca. 1684 på Fenes i Bodin. Nevnes som død i 1685. Antas å ha kommet til Norge i begynnelsen av 1640-tallet. Nicolaus ble ansatt som kapteinløytnant ved Tunsbergske eskadron 1/10 1645. Kaptein ved Akershus nasjonal infanteri regiment 1/5 1647. Avtakket 1/12 1649. Igjen ansatt nå som kaptein ved Urnes dragoner 31/5 1657. Avtakket 20/3 1658 etter 'Krabbekrigen'´s slutt. Ble igjen ansatt ved samme avdeling nå som sjef for Hedemarkske kompani 24/8 1658. Generalkrigskommisær Knud Skinckel var da blitt sjef for dette dragonregiment. Major der 18/3 1659. Nicolaus ble tatt til fange av den svenske oberst Erik Drake 13/1 1660. Avtakket 27/5 s.å. Major over landdragonene Sønnenfjeldske 6/1 1662 til 1/11 1666. Sjef for et kompani av Akershus nasjonal infanteri regiment´s reserve 13/9 1675 til utgangen av 1676. Han var da samtidig kommandant ved Næs Skanse under Vinger festning. Omtales siden januar 1677 som 'major Nordensfjelds' uten at man kan si at han var plassert ved noen av de faste avdelinger. Gift med Sophie Tygesdatter. 
Kilde: Micael Moum 
  

Nicolaus Ringkiøbing, født i Ringkøbing i Danmark, død ca. 1684 på Fenes i Bodin. Nevnes som død i 1685. Antas å ha kommet til Norge i begynnelsen av 1640-tallet. Nicolaus ble ansatt som kapteinløytnant ved Tunsbergske eskadron 1/10 1645. Kaptein ved Akershus nasjonal infanteri regiment 1/5 1647. Avtakket 1/12 1649. Igjen ansatt nå som kaptein ved Urnes dragoner 31/5 1657. Avtakket 20/3 1658 etter 'Krabbekrigen'´s slutt. Ble igjen ansatt ved samme avdeling nå som sjef for Hedemarkske kompani 24/8 1658. Generalkrigskommisær Knud Skinckel var da blitt sjef for dette dragonregiment. Major der 18/3 1659. Nicolaus ble tatt til fange av den svenske oberst Erik Drake 13/1 1660. Avtakket 27/5 s.å. Major over landdragonene Sønnenfjeldske 6/1 1662 til 1/11 1666. Sjef for et kompani av Akershus nasjonal infanteri regiment´s reserve 13/9 1675 til utgangen av 1676. Han var da samtidig kommandant ved Næs Skanse under Vinger festning. Omtales siden januar 1677 som 'major Nordensfjelds' uten at man kan si at han var plassert ved noen av de faste avdelinger. Kilde: Ovenstad 

Ancestor search:
Search

Download our exceptional genealogy software for free

Fun & simple to use
Imports your GEDCOM files easily
Smart Matching™ technology
Supports 40 languages