You are not logged in
Log in
Sign up
Viewed this profile
0000222
 

Alexander Vassbotn Røyne-Helgesen

Gender:Male
Age:30's
Country:
 Norway
Joined:March 27 2007 (8 years ago)

Site memberships (by number of visits)

Slekt av Røyne-HelgesenSite manager, since Aug 11 2008
per.jakobsen57 Web SiteMember, since Sep 26 2014
Henning Vinloev-Hansen Web SiteMember, since July 2 2014
Liv Nordbye Web SiteMember, since Sep 27 2014
Familiene Eilertsen og Brede Web SiteMember, since Apr 13 2014
Yttervoll - Slektstre Web SiteMember, since Sep 21 2014
Hans Tore's slekt Web SiteMember, since Mar 26 2014
Nylander Web SiteMember, since May 6 2014
Hernæs Web SiteMember, since Aug 1 2014
Comments:
Venke Vik Vi er i slekt gjennom felles stamfar i Danmark (Hans) som hadde sønene: Jens (slekta døydde ut), Niels, (min stamfar), Mogens og Mikkel. Mikkel var far til Lars. Lars var prest i Inderøya og hadde sønene, Jens og Tollef. Jens vart prest og sonen,Tollef, fekk stilling som klokkar i Brønnøy. Dette er henta frå slektsboka "Slægten Bugge i Danmark og Norge" http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag

Så viser det seg at mannen min har buggeslekt i søkk og kav, både frå Mogens Bugge som var fogd på Vestlandet og Mikkel Bugge som var far til Lars Bugge. Lars Bugge er stamfar til ei stor og namngjeten buggeslekt i Noreg.

Har ein mistanke om at buggesammanhangen er feilkobla. Det er Mikkel som er rota, ikkje Mogens. Sjekk slektsboka, så finn du ut av det. Alt vel frå Venke
14 days ago
 
Loading...
Loading...