"Fante" fortegnelse av Eilert Sundt

 
Morten Strande
Jan 30 2012 13:52

Hva det er utrettet med de penger, som Stortinget har bevilget til

Forsøk på å skaffe Fanter og andre vestlige Omstreifere og Hjemstavsløse

Personer en lovlig Næringsvei, og deres Barn en ordentlig

Oppdragelse.

fantefortegnelse_1859.pdf
Contact Morten Strande
Print this page